ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely hatályos 2015. december 1. napjától

1.   ISMERTETŐ

A jelen általános szerződési feltételek(továbbiakban: „ÁSZF”) a www. lazarvero.com weboldalon (továbbiakban: a „Weboldal”) keresztül történő értékesítési jogviszony feltételeire vonatkoznak. AWeboldal böngészésével és használatával a vásárló (továbbiakban: a „Vásárló”)kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta alazarvero.com webáruház (továbbiakban: a „Webáruház”) használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeit, adatkezelési elveit és annak minden pontjával egyetért.

Lázár Veronika egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Eladó” vagy„Szolgáltató”) az általa tervezett és elkészített ékszereket forgalmazza és értékesíti. Jelen dokumentum tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal és Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint az ezeken keresztül történő értékesítés során az Eladó és a Vásárló közötti jogviszony részleteit.

A Weboldalon történő megrendelés az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek tekinthető. Ezen szerződés nyelve a magyar. A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely archiválásra kerül, utólag visszakereshető és megtekinthető.

Az Eladó csak nagykorú, cselekvőképes állampolgárokkal köt szerződést, kiskorúak megrendelése esetén az a törvényes képviselő írásbelijóváhagyásához kötött. A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő vásárlói kérdések esetén a megadott elérhetőségeken az Eladó rendelkezésre áll.

2.   ASZOLGÁLTATÓ/ELADÓ ADATAI

Név:Lázár Veronika e.v.
Székhely: 1112 Budapest, Rupphegyi út 11. C. ép.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lazavero.com
Nyilvántartási szám: 43102198
Adószám: 67068243-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Telefonszám: +36 30 2214125
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90154/2015, NAIH-104107/2016
A tárhely-szolgáltató neve, e-mail címe:Teratorium Online Kft.,info@teratoriumonline.hu, teratorium.hu, 1119 Budapest, Hadak útja 2.,+36 20 927 6631+36 30 550 9862

3.   MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ISMERTETŐJE

Az Eladó egyedi ékszereket, kiegészítőket tervez, készít és forgalmaz. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót/fotókat jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél a Szolgáltató törekszik, hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, azonban kisebb színeltérések, méretbeli arány eltérések, kisebb mintaeltérések előfordulhatnak, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Vásárlónak lehetősége van a készletben nem szereplő, egyedi ékszer megrendelésére is.

Az Eladó által árusított ékszerek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság előírásainak megfelelően készülnek, névjellel és az előírásoknak megfelelően fémjellel ellátottak.

4.   RENDELÉSI INFOMÁCIÓK, A RENDELÉS MENETE

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban/euroban/US dollárban értendők, bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A Webáruházban szereplő EUR és USD árak átváltása a vásárlás napja szerinti, European Central Bank hivatalos deviza közép árfolyama alapján történik. Külön csomagolási költség nem kerülfelszámításra.

A Webáruházban a Vásárló személyazonossága felfedése nélkül, tetszés szerint tájékozódhat.

A Szolgáltató rendszere minden esetben e-mailen keresztül igazolja vissza a megrendelést. Szolgáltató azonban fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, mivel a Webáruházban árusított termékek egyedi, kézzel készült termékek és ideiglenes készlethiány az Eladó legkörültekintőbb eljárása mellett is előfordulhat.

Vásárló a megrendelése elküldésével (ajánlattétel) a Webáruház vásárlójává válik. A megrendelést követően a Webáruház automata visszaigazolást küld.Hibás megrendelés esetén a Vásárló a visszaigazolással egyidejűleg megrendelését visszavonhatja. A megrendelés teljesítése azonban akkor kezdődik meg, mikor Szolgáltató egy újabb e-mailben közli a teljesítés időpontját.

A Vásárlónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait.A szállítási és számlázási adatok megadását követően kell kiválasztani a fizetési módot.

A Vásárlónak a fizetési mód kiválasztását követően a rendelés feladása előtt lehetősége van a megrendelés összes adatának áttekintésére, és ha minden adatot megfelelőnek talál, a „Megrendelem” gombbal küldheti el megrendelését.

5.   A SZÁLLÍTÁS FORMÁI

A küldemények szállítása postai úton történik. A megrendelt termékek megrendelésenként díszdobozban, a termék sérülésmentességét biztosító párnás borítékban, ajánlott levélként kerülnek postázásra, a megrendelést követő 5 munkanapon belül. Eladó csak a postára adás határidejéért tud felelősséget vállalni, a kézbesítés határidejéért illetve az elveszett küldeményekért nem. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt. A küldemény átvételekor Vásárló felelőssége a küldeményt a kézbesítő előtt felbontani és ellenőrizni, és a terméken esett esetleges sérülés illetve egyéb panasz esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt Eladónak csak hivatalos postai jegyzőkönyvvel áll módjában elfogadni.

Mindezek alapján a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a szállítási díjak a következők:

A postai alapdíj csomagonként:

 • Magyarországon belül 600 Ft
 • külföldre 1.800Ft

Nemzetközi, EU-n kívüli szállításkor a csomagok után a Vásárlót adó- és vámfizetési kötelezettség is terheli.

Amennyiben a Vásárló rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett Vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vásárló megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre akkor van lehetőség, ha a Vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét.

6. FIZETÉSI MÓDOK

Vásárlónak a rendelés során az ékszer teljes vételárát egyösszegben meg kell fizetnie. Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat a rendelés feladása során:

 • Előre átutalás:Eladó utaláshoz szükséges adatai a következők:
  Számlaszám: HU23 10401093-50526776-74551008
  Számlatulajdonos: Lázár Veronika EV
  Számlavezető bank neve: K&H Bank
  Bank címe: 1123 Budapest, Csörsz utca 43. Hungary
  Számla szám (IBAN): HU23 10401093-50526776-74551008
  Swift: OKHBHUHB
  A Webáruházon keresztül elküldött megrendelést visszaigazoló automatikus e-mail kiküldését követő 3 munkanap áll Vásárló rendelkezésére a vételárat Eladó számlájára utalni. Ezt követően a megrendelt terméket Eladó nem tudja tovább foglalásban tartani, és a megrendelés törlésre kerül.
 • Bankkártyás fizetés a PayPal rendszerén keresztül
 • PayPalfizetés, amely esetben a Vásárló az adatait csak a PayPal rendszere számára adja meg, azok a Szolgáltató részére nem kerülnek továbbításra. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezikPayPal számlával, a PayPal rendszerén keresztül a Vásárló fizethet bankkártyával is.

7.   ELÁLLÁS JOGA

Vásárló a Webáruházban készleten lévő és nem a Vásárló részére egyedileg elkészített ékszer esetében, ezen ékszerek kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt ékszert.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 8nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a csomagot átveszi. Az elállás joga hosszabbodik a megrendeléstől számított 15 napra, amennyiben ez az idő hosszabb, mint az átvételtől számított 8 nap, vagy amennyiben az átvétel pontos időpontja nem állapítható meg.

Az ékszer visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, az Eladó nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy a nem megfelelő visszaküldésből eredő anyagi kár megtérítését.

Eladó az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve az eredeti szállítási díjat is. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az ékszer(eke)t, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi a Szolgáltató figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan, a Webáruházban nem készleten lévő, nem előre gyártott ékszer esetében, amelyet Eladó a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére/méretére szabtak.

8.   SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK

8.1.KELLÉKSZVATOSSÁG

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy az ékszert a Webáruházon keresztül vásárolta az Eladótól. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás ékszer kijavítását vagy kicserélését kérheti.Az ékszer akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Az ékszer hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Az ékszerek készítésében felhasznált alapanyagok figyelembevételével nem tekinthetők hibának a következők: a fémek természetes oxidációjából eredő sötétedés, textilek elpiszkolódása vagy nem megfelelő használatból illetve tárolásból eredő elhasználódása. Vásárló nem rendeltetésszerű használatából vagy rongálásából eredő hibák esetén Eladó nem kötelezhető se cseretermékre, se pénzbeli visszatérítésre.Eladó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, az ékszer nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

9.3.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseiazirányadók.

9.4. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

10.1. Mind a Webáruház, mind az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken közölheti.
– levélben: 1112 Budapest, Rupphegyi út 11. C. ép.
– e-mailben: info@lazarvero.com

10.2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint, de legfeljebb 30 napon belül megválaszolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Szolgáltató a panaszok tárgyában történő levelezést 3 évig megőrzi.

10.3.  Vásárló a megrendeléssel, az ékszer minőségével, szavatossági jogok érvényesítésével, valamint az ÁSZF tartalmának jogszerűségével kapcsolatban panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Bp., József krt. 6.).

11. ADATKEZELÉS
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A Nyilatkozat célja és hatálya

1.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) arra vonatkozik, amikor Ön meglátogatja vagy termék vásárlása nélkül böngészi (együttesen a továbbiakban: a „Felhasználók”) a www.lazarvero.com weboldalt (továbbiakban: a „Weboldal”), regisztrál a Weboldalon, valamint amikor Lázár Veronika egyéni vállalkozó ( cím: 1112 Budapest, Rupphegyi út 11. C. ép.; tel.szám: +36302214125, Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90154/2015 és NAIH 104107/2016) (továbbiakban: az „Adatkezelő”)) által tervezett és elkészített ékszereket vásárolja meg.

 A Weboldalt a Wide World Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Füzes utca 69., cégjegyzékszám: 13-09-126770, képviseli: Kollár Tamás) (továbbiakban: "Üzemeltető”) kezeli és üzemelteti. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait, az Adatkezelővel együtt kezeli. 

1.2. Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy tiszteletben tartja  a személyhez fűződő jogaikat, illetve információs önrendelkezési jogukat, ezért adatkezelése során a Nyilatkozat szerint jár el. Az Adatkezelő a Nyilatkozatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel való összehangolása miatti megváltoztatására fenntartja a jogot. A nyilatkozat mindenkor hatályos elektronikus változata elérhető a Weboldalon.

1.3.        A Nyilatkozat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza annak érdekében, hogy a természetes személyek adatai védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően, így különösen, de nem kizárólagosan

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

1.4. A Nyilatkozat 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.

1.5. A Nyilatkozat kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon személyekre, akik adatait e Nyilatkozat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető módon, pl. az Adatkezelő e-mail címére küldött adataikkal, vagy közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen jelentkeztek.

2.  Alapelvek

2.1. Az Adatkezelő adatkezelése során törekszik arra, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó, az érintett számára átlátható módon végezze, a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

2.2. Az Adatkezelő tevékenységével összefüggő adatkezelés elsősorban a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé.

2.3. Az Adatkezelő egyúttal az adatvédelmi tisztviselői titulust is betölti.

2.4. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a Felhasználók személyes adataiba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel a Felhasználó, az érintett a Weboldalai használatával elfogadja, hogy rá nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Nyilatkozatot is, automatikusan kiterjed.

3.2. A GDPR 8. cikk (1) bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű lépéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

3.3. Az adatkezelés időtartama az alábbi időtartamig terjed: az adatkezelés céljának megvalósulásáig és a Felhasználó személyes adatainak törléséig, vagy a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, illetve a bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig.

3.4. Adatkezelő az érintett adatkezelési engedélyének visszavonása, törlési kérelem, törlési döntés esetén annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat.

4.  A Weboldal látogatása során megvalósuló adatkezelés

 4.1. A Weboldal látogatása során az Üzemeltető a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a Weboldal funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasznált üzemrendszer, a Felhasználó számítógépe IP címe. A Felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül, továbbá az adatkezelés időtartama a Weboldal használatának idejéig tart.

Ez esetben a Felhasználó hozzájárulásának alapja az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg a Felhasználó.

Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

4.2.  A sütik/cookiek a Felhasználó böngészője által a Felhasználó számítógépén tárolt információk. A böngészők azért használnak sütiket, hogy nyomon kövessék a Felhasználónak a Weboldallal történő interakcióit a jobb online élmény biztosítása érdekében. Ezeket az információkat a Felhasználó merevlemezén tárolják, nem a Weboldalon. A sütik nem kémkednek a Felhasználó után vagy sértik meg más módon a Felhasználó magánéletét, és nem tudnak információkat lopni a merevlemezéről. Az Üzemeltető azért használ sütiket, hogy a Felhasználó érdeklődésének megfelelő tartalmakat biztosítson, nyomon kövesse, milyen gyakran látogat a Weboldalra, nyomon kövesse a Felhasználó kosarának tartalmát és megakadályozza a regisztrációs adatainak ismételt magadását minden csatlakozás alkalmával. 

4.3.  A Felhasználó a regisztrációval önkéntesen az Eker. tv. 13/A § (3) bekezdése alapján hozzájárul a személyes adatai gyűjtéséhez. Amennyiben a Felhasználó lead egy megrendelést, a megrendelése feldolgozásához és teljesítéséhez szükség van személyes információk tárolása, beleértve a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámait, lakcímét, szállítási és számlázási címét(eit).

A fizetéshez szükséges bankkártya adatokat azonban sem az Adatkezelő, sem az Üzemeltető nem tárolja. Ezeket az információkat a fizetésfeldolgozó partnerek tárolják.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait tehát harmadik személynek csak és kizárólag célhoz kötötten, abban az esetben adja át, ha az a harmadik személy a  megrendelés érdekében működik közre (pl. Magyar Posta, Fedex, egyéb futárszolgálatok).

4.4.  A Felhasználók részére reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, push üzenet) kerülhetnek küldésre, melynek célja tájékoztatás nyújtása. Ez esetben a Felhasználó hozzájárulásának alapja az Eker. tv. 13/A. §, a Grtv. 6. § (5) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) a)  valamint A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-a. A Hírlevél küldésére csak a Felhasználó feliratkozása után van lehetőség, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárult, hogy személyes adatait reklámanyag és direkt marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció küldéséhez felhasználja az Adatkezelő. Minden alkalommal, amikor szükség van a Felhasználó hozzájárulására, az Adatkezelő erről előre tájékoztatatja a Felhasználót és lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével megadja vagy megtagadja a hozzájárulását a személyes adatainak, a fenti célokra történő felhasználásához. 

Az Adatkezelő garantálja a Felhasználók számára, hogy amennyiben kérik, bármikor és indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélről - amelyre korábban feliratkozott -, amennyiben meggondolja magát. Minden, a Felhasználónak küldött e-mail tartalmazni fog egy egyszerű automatizált leiratkozási linket, hogy a Felhasználónak lehetősége legyen leiratkozni az adott címlistáról.
 

4.5. A Weboldal forgalmára, az eladásokra, kívánságlistákra vonatkozó és egyéb kereskedelmi információkat az Adatkezelő és az Üzemeltető összegyűjti, és továbbadhatja harmadik félnek, de ezek az információk nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek a Felhasználót személyesen azonosíthatják.

5. Jogorvoslat

5.1. Az érintettek információs önrendelkezési jogának vélt, vagy valós megsértése miatt az Adatkezelő alábbi elérhetőségein keresztül élhet: Lázár Veronika, 1112 Budapest, Rupphegyi út 11. C. ép., info@lazarvero.com, +36302214125.

5.2. A Felhasználókat a GDPR és az Infotv. rendelkezései alapján az alábbi jogok és jogorvoslati lehetősége illetik meg.

5.3. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • adott esetben, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az érintett Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

5.4. A helyesbítés joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

5.5. A törléshez való jog/„elfeledtetéshez való jog”: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a GDPR és az Infotv. alapján, ha

 • az adat kezelése jogellenes;
 • az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket.

5.6. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A GDPR alapján az adatokat zárolni kell, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.7. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét.

5.8. Az „adathordozhatósághoz való jog”: A Felhasználó jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés hozzájáruláson, alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.9. A tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat a GDPR 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

5.10. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi annak titkosságát (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), rendelkezésre állását (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő információs rendszere és hálózata egyaránt védett a hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

7. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából az Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.

A GDPR 33. cikke alapján az Adatkezelőnek incidens esetén bejelentési kötelezettsége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, közli az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Remarketing

Az oldal látogatóit ezúton tájékoztatom, hogy facebook remarketing hirdetéseket alkalmazok.

12.    AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA
Lázár Veronika e.v.mint Szolgáltató és mint Eladó kijelenti, hogy az oldalain látható információkat saját maga birtokolja. A www.lazarvero.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. Tilos az itt található információk, tartalmak, termékek saját üzleti célra történő árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent tartalommal kapcsolatos minden további jogát a Szolgáltató fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítheti.
A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Webáruházon megjelenített termékek és közzétett fotók és tartalmak Eladó szellemi tulajdonát képezik. A Webáruház tartalmának vagy egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re vagy sd kártyára mentése vagy kinyomtatása személyes, nem kereskedelmi célból engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás (amilyen pl. az adatbázisban való tárolás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) kizárólag Eladó írásbeli hozzájárulásával engedhető meg.

13.    EGYEDI ÉKSZEREK MEGRENDELÉSE

Vásárlónak mindenkor lehetősége van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg személyesen egyeztetett szempontok (színek, formák, kollekció, típusa) alapján Eladóval egyedi terméket készíttessen. Ennek feltétele a megrendeléskor a vételár 50%-ának megfelelő előleg megfizetése. Az ékszer elkészültéről Eladó e-mailben értesíti Vásárlót. Ezt követően Vásárló a jelen ÁSZF-ben megadott feltételek szerint vásárolhatja meg az egyedi ékszert az Eladótól a fennmaradó vételár és a szállítási költségek megfizetésével.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan, a Webáruházban nem készleten lévő, nem előre gyártott ékszer esetében, amelyet Eladó a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére/méretére szabtak.

Vásárlás folyamata

 1. Válassza ki a termékeket, amiket meg szeretne vásárolni  és tegye be őket a kosárba a „Kosárba” gomb segítségével.
 2. A kosár oldalon módosíthatja a megrendelés tételeit és azok mennyiségét, majd a Fizetés gomb segítségével a pénztárba jut.
 3. A Fizetés oldalon megadhatja a fizetési adatait és fizetési módot választhat.
 4. Válasszon szállítási módot.
 5. A megrendelés áttekintése oldalon ellenőrizze a rendelés adatait és ha mindent rendben talál kattintson a Megrendelem gombra ezzel véglegesítve a rendelést.